از بلخ تا قونیه ، از تهران تا کراکف برنامه هنرمندان مولانا پژوه ایران و لهستان در فرهنگسرای ارسباران اجرا شد و استقبال بینظیر مخاطبان از اشعار مولانا را به همراه داشت تا آنجا که عده زیادی بیش از ظرفیت سالن بصورت ایستا این رویداد فرهنگی را دنبال می کردند.

ابتدا نریشن معرفی هنرمندان به وقوع پیوست و یکایک به روی صحنه نقش بستند تا آنجا که حضور اساتید بنامی چون ، مسعود جاهد، میلاد کیایی، رضا موسوی زاده ، محمد اسماعیل قنبری ، یسنا خوشفکر ، آرتین سیمیلار، جوزف استویبرگ و …توسط مدعوین تقدیر شد.

قطعه آواز ابوعطا نخستین موسیقی توامان صادق شیخ زاده و مریوش کلوح بود که غزلی از اشعار مولانا را دستخوش تلفیق قرار میداد و سجاد سقایی با هنرمندی خود در ساز عود مایه را در افشاری تغییر داد و منجر به  تصنیف آن دلبر من در مایه افشاری شد که  به صحنه جلایی تازه بخشید.
هین کژ و راست میروی قطعه دوم از آلبوم مولاناجان با موسیقی سیاوش عبدی با استقبال مخاطبین روبرو شد تا مریوش کلوح قطعات خویش را آغاز کند؛ بیا بیا ، برقص  آی  و بنمای رخ که هر کدام جان دوباره ای به این تلفیق میداد.
این اجرا مصادف با سالروز پنجاهمین تولد کلوح بود و صادق شیخ زاده اعلام کرد که قطعه بیا بیا از آلبوم مولاناجان را دوصدایی اجرا می کنند تا هدیه ای در خور برای کلوح باشد.
نوبت به آواز نوا رسید ، مکتب اصفهان در آوردگاه موسیقی اصیل با اتکا به شعر و استفاده از ادوات تحریر مناسب و همگن غزل آغاز شد ، روسر بنه به بالین تنها مرا رها کن، و آواز خوان ایرانی در فاصله پنجم از نت اوج این بیت را در نهفت اجرا نمود که پس من چگونه گویم این درد را دوا کن ، کیارش بیات با تار و بهنوش کاظمی زاده با کمانچه جواب آوازهای دقیقی به شیخ زاده دادند ضمن این که این دو به اهتمام سجاد سقایی نوازنده عود توانایی همراهی بداهه قطعات پیچیده مریوش کلوح را هم در دست داشتند .
تصنیف نمیدانم نقطه عطف این اجرا بود که مخصوصا نقش کمانچه ، تار و عود ، در آن بسزا احساس میشد .
مریوش کلوح به سراغ قطعه برقص آ از اشعار مولانا رفت و آن را در فضای مینور مبتنی بر موسیقی فولک لهستان با بهره مندی از فواصل و سازبندی ایرانی اجرا کرد که بهنوش کاظمی زاده و کیارش بیات هماوردان این رویکرد هنری بودند. سپس این اجرا با رقص سمای میثم راثی و ریزهای قوی مریم شهریاری و سیاوش عبدی تصنیف یار بیا آغاز شد و روح متفاوتی را در کالبد اجرا رواند .
 
این اجرا هنرمندان ذیل را به مخاطبین معرفی نمود
سیاوش عبدی: تنبک
مریم شهریاری: دف
سجاد سقایی: عود
بنوش کاظمی زاده : کمانچه
کیارش بیات : تار
ماریوش کلوح ( از لهستان ) و صادق شیخ زاده: آواز.

عکس ها از شایان شهسواری