تئاتر خواب خوب خواب

نمایش 《خواب خوب خواب》 در تماشاخانه ارغنون از آبان ماه تا آذر ماه در ساعت ۱۸:۳۰ در حال اجرا است.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی سلیم باشکوه و بازی النا اهی،کیانوش خانمحمدی، مائده قدیری، نیما ذاکر، محمد طایفه و نرگس هزاره است.
دوستداران و علاقمندان برای دیدن تئاتر می توانند به تماشاخانه ارغنون به آدرس:خیابان نوفل لوشاتو انتهای بن بست زیبا مراجعه فرمایند.

نویسنده: سپیده ثابتی

عکاس: رسول مرشدلو