سومین دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی

جشنواره موسیقی ایرج بسطامی در حال برگزاری سومین دوره خود می باشد.

این جشنواره در دو بخش خواننده منتخب آواز ایرانی و آلبوم برگزیده موسیقی ایرانی برگزار خواهد شد و تا تاریخ بیست و پنج مهرماه فرصت ارسال آثار تمدید شده است. در اختتامیه جشنواره ایرج بسطامی از ۵۰ سال خدمات «حسن ناهید» نوازنده پیشکسوت نی قرار است تقدیر شود.