جشنواره موسیقی ایرج بسطامی در حال برگزاری سومین دوره خود می باشد.

این جشنواره در دو بخش خواننده منتخب آواز ایرانی و آلبوم برگزیده موسیقی ایرانی برگزار خواهد شد

و تا تاریخ بیست و پنج مهرماه فرصت ارسال آثار تمدید شده است.

در اختتامیه جشنواره از ۵۰ سال خدمات «حسن ناهید» نوازنده پیشکسوت نی قرار است تقدیر شود.