گزارش تصویری از روز سوم اجرا ها را مشاهده می فرمایید.

هم چنین لازم به ذکر است که رای گیری آغاز شده و می توانید با مراجعه به کانال تلگرام سازوقلم، ویدئوی اجرا ها را مشاهده کرده و به گروه مورد علاقه ی خود رای دهید.

sazoghalam@