اولین روز از جشنواره موسیقی خیابانی با عنوان صدای پیاده رو با استقبال کم نظیر مخاطبان برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری از روز اول این برنامه را مشاهده می فرمایید.