کنسرت ۹۶ گروه کوچی با همراهی پیام جوانی،مصطفی نجفی،افشین هنرور،محمد اشرفی،نیلوفر صادقی،فرهاد خزری و به سرپرستی هوتن وکیلی مقدم با اجرای قطعاتی از جیپسی کینگ و موسیقی فلامنکو نوزدهم مردادماه در فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهند داشت.

 

سپیده ثابتی