کنسرت استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری که عنوانش “آواز پارسی” بود از دهم تا سیزدهم مرداد ماه در سالن وزارت کشور برگزار شد.

در این کنسرت ناظری ها قطعاتی از شاهنامه و آلبوم ناگفته را برای هواداران خود اجرا کردند.

پدرام فریوسفی، امین غفاری، بابک غسالی، شیوا سروش، مهگل صفدری، الهه حیدری، فرهاد صفری، شهریار نظری، محمدرضا جبار و محمدحسین غریبی، همخوانان و نوازندگان این اجرا بودند.

 

در ادامه با گزارش تصویری حسام موسوی نژاد از این اجرا همراه باشید.