بهنام صفوی زیر تیغ پرفسور سمیعی

بهنام صفوی به علت تشدید شدن بیماری خود برای جراحی راهی آلمان خواهد شد.
خواننده ی جوان کشورمان که به عارضه ی تومور مغزی دچار است چند روز پیش دچار تشنج شدیدی می شود و به علت اینکه تومور مغزی بدخیم می باشد طی این اتفاق توده دوباره رشد کرده و برای درمان هرچه سریع تر راهی آلمان خواهد شد.
بهنام صفوی گفت: من زیرنظر پرفسور مجیدسمیعی تحت عمل جراحی قرار خواهم گرفت و سه الی چهار ماه باید از عرصه ی موسیقی دور بمانم تا درمان کامل شود.

برای هرچه بهتر شدن حال هنرمند محبوب و جوان کشورمان دعا می کنیم.

 

خبرنگار: سپیده ثابتی