بابک جهانبخش قرار است در تهران به دیدار هواداران خود برود.
 
علاقه مندان جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر با خانم گلمکانی مدیر کانون هواداران تماس گیرند.
” ٠٩٣۶١۶٠١٨١٠ “