قطعه “برف” چارتار منتشر شد

گروه چارتار قطعه جدید خود به نام “برف” را منتشر کردند. “برف” اولین قطعه از آلبوم سوم چارتار می باشد.

 لازم به ذکر است، این گروه روز هفتم اردیبهشت ماه کنسرت بهاری خود را طی دو سانس در سالن وزارت کشور تهران به روی صحنه خواهند برد.

 علاقه مندان برای تهیه بلیت به سایت www.tik8.com مراجعه نمایند.

تنظیم: بهارمینو