“میثم ابراهیمی” اولین اجرای آلبوم “تیک” را ۳ فروردین در کیش به روی صحنه می برد.
همچنین اولین جشن امضای این آلبوم نیز در کیش صورت می گیرد.

علاقه مندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت زیر مراجعه نمایند.
www.3670.ir